زنده گی نامه مختصر پوهنمل دیپلوم محمدبشیر ایماق رئیس پوهنحی انجنیری

پوهنمل دیپلوم انجنیر محمدبشیر ایماق فرزند حاجی الله نور در سال 1362 ه. ش در قریه لرخوابی های ولسوالی بغلان مرکزی، ولایت بغلان دریک خانواده متدین چشم به جهان گشود.

دروس مکتب ابتدایه و متوسطه و دوره لیسه را باالترتیب در زاد گاه، شهر جدید بغلان و شهر پلخمری تکمیل و در سال 1383 از لیسه خاتم الانبیا شهر پلخمری ولایت بغلان به در عالی فراغت حاصل کرد. موصوف بعد از سپری کردن امتحان کانکور در سال 1384 شامل پوهنجی انجنیری پوهنتون بلخ گردید و در سال 1388 از دیپارتمنت انجنیری معادن این نهاد با نمرات عالی کادری فارغ التحصیل گردید. همچنان ایشان در دوره لیسانس خویش برنامه های متعدد آموزش مسلکی و کمیپوتری را نیز آموخت. استاد موصوف در سال 1393 هـ. ش از طریق پوهنتون بغلان در برنامه ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل معرفی و درسال 1395 از رشته انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن موفقانه سند فراغت خویش را بدست آورد.

پوهنمل ایماق از سال 1388 الی 1391 در دفاتر و موسیسات ملی و بین المللی در بخش های مختلف ایفا وظیفه نموده و با ایجاد پوهنجی انجنیری در چوکات پوهنتون بغلان، در سال 1391 منحیث اولین استاد این پوهنحی در دیپارتمنت انجنیری استخراج معادن تقرر حاصل نمود.

استاد ایماق بعد از تقرر در پوهنتون بغلان در بخش های مختلف علمی، اداری ذیل ایفا وظیفه نموده است، عضو کادری علمی دیپارتمنت انجنیری استخراج معادن، آمردیپارتمنت انجنیری استخراج، سرپرست پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان طی دو دوره مدت سه سال، عضوی هیات نظارت پروژه های ساختمانی پوهنتون بغلان، عضوی شورای رهبری پوهنتون بغلان، عضوی شورای علمی پوهنتون بغلان، عضوی شورای علمی پوهنحی، عضوی فعال کمیته های مرکزی پوهنتون بغلان.

پوهنمل ایماق  دارای 9 اثر علمی کتبی بوده که بعضی آن در مجلات ملی و بین المللی نشرگردیده است.

اکنون منحیث سرپرست پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان ایفا وظیفه می کند.