معاونیت تحقیقات و مجله علمی

معرفی معاونیت تحقیقات و مجله علمی

دیدگاه، ماموریت و اهداف

چارت تشکیلات

فورمه جات

شعبات تحت اثر معاونیت تحقیقات و مجله علمی

 • آمریت تحقیقات علمی
 • مدیریت عمومی تحقیقات علمی
 • کاشناس تحقیق علوم اجتماعی
 • کارشناس تحقیق علوم طبیعی
 • مدیریت عمومی کتابخانه
 • مدیریت تنظیم کتب، کارت و کتلاک
 • مدیریت تصحیح متون
 • مدیریت نشریه مجله علمی
 • مدیریت اجرایه

کمیته‌های کاری در سطح معاونیت تحقیقات و مجله علمی

 • کمیته مرکزی/ اصلی تحقیقات علمی
 • کمیته نشرات
 • کمیته / هیئت تحریر مجله علمی تحقیقی پوهنتون بغلان
 • کمیته/ هیئت تحریر مجله علوم انجنیری
 • بورد مشورتی تحقیقاتی- علمی