معرفی پوهنحی شرعیات

پوهنځی شرعیات در سال ۱۳۹۳ هـ ش در چوکات پوهنتون بغلان با تشکیل سه ديپارتمنت (تعلیمات اسلامی و فقه و قانون وایجاد دیپارتمنت ثقافت اسلامی) در سال 1399 تاسیس گردید، هدف از تاسيس این نهاد علمی تربیه و آموزش نسل جوان کشور می باشد. تا آنان از لحاظ تخصص و تعهد متکی به خود شده، و در آبادی کشور در عرصه های مختلف زنده گی سهم بارز ایفا کنند. پوهنځی شرعیات باور دارد که پیشرفت و ترقی در ابعاد مختلف زنده گی با تربیه و آموزش با کیفیت و معیاری، و با التزام به ارزشهای دینی و ملی پیوند مستحکم دارد، و همچنان در عرصه تخصص خویش برای قشر جوان کشور (بخش ذکور و اناث) با نظر داشت همه پرنسيپ ها و نو آوری های عصر نوین میخواهد، قیادت های متخصص و متعهد به سطح لیسانس و ماستر از قبیل: دانشمندان علوم شرعی، استادان متخصص، امامان مساجد، خطبای ورزیده، دعوتگران بیدار، قضات پاک، څارنوالان لائق، وکلای مدافع ، و متخصصین دعوت و ارشاد و محتسبین ،قانون را برای جامعه خویش تقدیم نمایند، و درین راستا از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نداشته و این کار را از وظایف و مکلفیت های مهم و اساسی خویش میداند.

همچنان قابل یاد آوری است که در وضعیت کنونی پوهنځی شرعیات بقدر کافی محصل دارد که ۳۵ ٪ آنرا محصلان اناث و ۶۵ ٪ آنرا محصلات ذکور تشکیل میدهد و در دو تایم (صبحانه، ظهرانه) زمینه درسی برای محصلان با صنوف مجهز برای طبقه ذکور و اناث مهیا میباشد.

دوره تحصیل در مرحله لیسانس پوهنځی شرعیات، ۴ سال بوده و مشتمل بر هشت سمستر می باشد و در هر سال طبق لایحه وزارت تحصیلات عالی دو سمستر خوانده می شود، و مدت درسی یک سمستر ۱۶ هفته می باشد و بعد از ختم سمستر در سه هفته امتحان نهایی اخذ میگردد.

تغییرکریدت ها و تعداد مضامین در هر سمستر صورت میگیرد و در سمستر هشتم محصل مکلف به نوشتن بحث علمی (پایان نامه) می باشد، که مناقشه و ارزیابی آن از طرف هيئت مؤظف ديپارتمنت، و دفاع آن بصورت منظم طبق لایحه مونوگراف ها به پیش میرود. البته تهیه مونوگراف شرط اساسی فراغت از مرحله لیسانس شمرده میشود.

در این پوهنځی درس های نظری نسبت به درس های عملی و تطبیقی بیشتر بوده، و درس های عملی در تخریج احادیث، دایر نمودن محکمه های تمثیلی، سیمنارهای دعوتی، محاوره گروپی، سوال و جواب، مکلف ساختن محصلان به مطرح نمودن موضوع در صنف و کارخانگی در موضوعات مختلف صورت میگیرد، بناءً محور بودن محصل در بخش های نظری و تطبیقی اساس برای پوهنځی شرعیات  می باشد.

پوهنحی شرعیات دارای سه دیپارتمنت میباشد:

1- دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

2- دیپارتمنت فقه و قانون

3- دیپارتمنت ثقافت اسلامی

 

 دیدگاه: با توجه به آموزه های دین مقدس اسلام اصول پسندیده حاکم بر جامعه حفظ منافع علیای کشور تحکیم روابط وحدت ملی تعهد به ارتقای کمی و کیفی آموزش علمی و کاربردی دانش شرعیات به کار گیری ستندردهای پذیرفته شده ملی و بین المللی در محیط اکادمیک ،تعمیم مسولیت پذیری باور و احترام به ارزش های  اسلامی و ملی ،تربیه و آموزش آگاهان و کادرهای متخصص در بخش قضا ،سارنوالی ،وکالت دفاع ،افتا،استاد ،پیشرفت و ترقی جامعه در ابعاد مادی و معنوی جهت زندگی مرفع و متعالی در کشور ،مساعد نمودن زمینه تحصیلات عالی با کیفیت و معیاری متناسب با نیاز جامعه و بازار کار به وسیله کادرهای متخصص.

 ماموریت:ایمان و عقیده به آموزه های دین مبین اسلام از بارزترین شاخص های مردم افغانستان است پوهنحی شرعیات مامورت دارد تا به منظور تقویت باورهای دینی و مذهبی و نهادینه ساختن ایمان داری ،تقوا،اخلاق اسلامی ،امانت داری در جامعه به شکل مقبول و پسندیده و به هذف ترویج هرچی بهتر قانونیت ،عدالت ،نظم و به میان آوردن اداره سالم در بخش های قضا ،سارنوالی ،وکالت دفاع ،مساعدت حقوقی ،افتا و تدریس مسلکی مطابق به اصول شرعی ارایه خدمات نمایند.

 اهداف استراتیژیک :اهداف اشتراتیژیک شامل چند بخش میباشد که هر کدام قرار ذیل ذکر میگردد.

1- تربیه و آموزش آگاهان دینی متخصص و تقدیم کار شناسان و کادرهای مسلکی متخصص در بخش های مختلف عدلی ،قضایی ،حوزه تعلیم و تربیه دعوت و تبلیغ به جامعه .

2- ارایه تدریس با کیفیت و تقویت ارزشهای اسلامی و ملی و آشنا یی با قوانین الهی و سایر قوانین ملی و بین المللی و استفاده از آن برای رشد فرهنگ ملی و غنامندی آن.

3- مسولیت پذیری در قبال تربیه کادرهای  متعهد و سهم گیری در تقویت وحدت ملی با فرا گیری ارزشهای مشترک ملی.

4- ایجات تفاوت مثبت علمی در رهبریت و مدیریت و امانت داری و نظارت از امور در ادارات مختلف کشور.

تقدیم کادرهای جوان مستعد ،پرتلاش ،معاصر و مبتکر حسب ضرورت و نیاز جامعه.