معرفی پوهنحی تعلیم وتربیه

مختصر معلومات در باره پوهنځی تعلیم وتربیه

با توجه به سابقه پوهنتون بغلان؛ این نهاد تحصیلی در سال ۱۳۸۲ هـ ش با موجودیت دو پوهنځی(پوهنځی تعلیم و تربیه و پوهنځی زراعت) تأسیس گردید که پوهنځی تعلیم و تربیه با موجودیت دیپارتمنت‌های چون علوم اجتماعی؛ کیمیا بیولوژی؛ ریاضی فزیک؛ علوم و فرهنگ اسلامی؛ و چند رشته از زبان و ادبیات شروع به فعالیت نمود اما در سال ۱۳۹۲ با ایجاد پوهنځی ادبیات و علوم بشری دیپارتمنت‌های مربوط به ادبیات از بدنه تعلیم و تربیه جدا گردید و پوهنځی تعلیم و تربیه با تحزیه بعضی از دیپارتمنت‌ها و ایجاد دیپارتمنت آموزش کمپیوتر نیز توسعه پیدا کرد که شامل رشته ذیل می‌گردد:

علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ.

جغرافیه.

 کیمیا.

بیولوژی.

 ریاضی.

فزیک.

آموزش کمپوتر.

و خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ طبق فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی و پشنهاد پوهنتون بغلان دیپارتمنت مدیریت آموزشی ایجاد شد

 

دیدگاه

دیدګاه پوهنځی تعلیم وتربیه بر آن است تا با در نظر داشت مسوولیت خویش در قبال دین ، جامعه و مردم ، اساس منطق شکل ګیری ان ، هم چنان منحیث یک جریان کو کانون انسان ساز انتقال ارزش های اسلامی وملی و اندوخته های علمی جهانی غنامندی ارزش های اسلامی وتوانایی های بالقوه و بالفعل اکادمیک ، نیازهای مبرم جامعه در میان نهادها و شعبات تعلیم وتربیه کشور از سوابق نسبتا خوب در عرصه ارئه خدمات تحصیلی و محصول با کیفیت در کل کشور مباشد به یکی از بهترین نهاد علمی، با تقدیم معلمان ورزیده و توانا و متعهد به اسلام در سطح کشور، تبدیل شده و از حیث اعبتبار پرستیژ علمی و تحقیقی حرف اول را برای ګفتن داشته باشد و بتواند با تدبیر خردمندانه نه تنها به خود کفایی مالی و تامین منابع خود برسد، بلکه در نزد جامعه تصویر یک سازمان انتفاعی واقعی و متکی به خود را به نمایش بګذارد تا نماد و الګوی برای دیګر سازمان آموزشی کشور باشد.

ماموریت  Mission

 پوهنځی تعلیم و تربیه متعهد است تا با اتکا به ارزش های اسلامی، اخلاقی  و پابندی به قانون کادر مسلکی و مجرب و با تعهد در بخش های رشته های متذکره فارغان از این پوهنځی با دانش بالا، صداقت  و مهارت در خدمت تحصیلات عالی، معارف، و سایر ارگان های ذیربط تقدیم این جامعه نمایند.

پوهنځی تعلیم و تربیه تطبیق سیستم کریدت، آموزش فعال، استفاده از تکنالوژی در تدریس، تجدید محتوای درسی نظر به تقاضای زمان و نیاز سنجی، بلند بردن ظرفیت علمی  و مسلکی استادان و بالآخره تربیه نسل جوان به خاطر رسیدن به آرمان والای خدمت به جامعه را ماموریت خویش میداند.

اهداف

پوهنځی تعلیم وتربیه دارای نه ۹ دیپارتمنت، کیمیا و بیولوژی، تاریخ و جغرافیه، ریاضی و فزیک، علوم و فرهنگ اسلامی، آموزش کمپیوتر و مدیریت آموزشی می باشد. که هدف اساسی این پوهنځی تربیه معلمین مسلکی و ماهرین علوم ساینسی یا تجربی، علوم اجتماعی و حوزه علوم انسانی برای پوهنتون ها، دارالمعلمین ها و دوره ثانوی مکاتب و دیگر موسسات ذیربط می­ باشد.