معرفی دانشکده ژورنالیزم

پوهنحی ژورنالیزم

پوهنحی ژرنالیزم با دو دیپارتمنت (رادیو-تلویزیون و مطبوعات) در سال 1391 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون بغلان ایجاد گردید و از سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی به‌ اینسو مصروف فعالیت‌های علمی وآموزشی و تحقیقی، می‌باشد.

در این نهاد علمی فعلاً (۱۳) تن اعم از اعضای کادر علمی و اداری مصروف پیش‌برد فعالیت‌های علمی وآموزشی هستند. این نهاد علمی از زمان ایجاد تا اکنون سه دوره تحصیلی متخصصان ژورنالیزم را به جامعه تقدیم کرده‌‌است که تعداد آنان به (۲۷۹) تن مرد و (۲۷) تن زن، بالغ می‌گردد. در حال حاضر تعداد محصلان این پوهنحی به (۴۳۸) تن می رسد که از جمله(۷۶) تن آن را خانم ها تشکیل می دهد.

مرام‌نامه پوهنحی ژورنالیزم

پوهنحی ژورنالیزم از جمله‌ای پوهنحی‌های تازه ایجادشده پوهنتون بغلان است که به‌منظور آموزش و پرورش خبرنگاران و متخصصان امور رسانه‌ای در چوکات این نهاد علمی فعالیت دارد و تلاش می‌ورزد تا بتواند سهم خویش را در تقدیم افراد متخصص، متعهد و وطن‌دوست در کشور اداء کند.

دیدگاه (Vision)

پوهنحی ژورنالیزم می‌خواهد تا با ایجاد یک محیط سالم علمی و آموزشی و با بلندبردن ظرفیت علمی استادان در آموزش و پرورش محصلان سهم بهتری را داشته‌باشد؛ تا از این طریق بتواند با نهادهای علمی ژورنالیزم در سطح کشور رفابت کند و همچنان به‌دنبال آن‌است که دانش روز ژورنالیزم را با رویکرد ژورنالیزم متعهدگرا درخور جامعه بدهد.

برای این‌که پوهنحی ژورنالیزم بتواند به‌عنوان یک نهاد علمی معیاری و نمونه در سطح کشور باشد؛ باید تدابیر ذیل را روی‌دست داشته‌باشد:

1. تقویت و ایجاد دیپارتمنت‌های جدید؛

۲. بلندبردن درجه تحصیلی استادان؛

۳. ایجاد توأمیت و ارتباط با سایر نهادهای تحصیلی ملی و بین‌المللی؛

۴. ارایه دانش بروز ژورنالیزم؛

۵. فراهم سازی فضای سالم علمی و آموزشی؛

۶. تقدیم خبرنگاران متخصص و متعهد به جامعه.

ماموریت (Mission)

پوهنحی ژورنالیزم ماموریت دارد تا با ارایه خدمات با کیفیت از قبیل:

1. ایجاد یک فضای مناسب تحصیلی؛

۲. ارایه روش‌های نوین تدریس؛

۳. بلند بردن کیفیت تحصیلی؛

۴. برنامه‌های خوب و با کیفیت آموزشی و درسی؛

۵. انگیزه‌دهی برای تولید دانش روز؛

۶. ایجاد دیپارتمنت‌های جدید؛

۷. پرورش خبرنگاران و متخصصان امور رسانه‌ای.

ارزش‌ها

1. ارج‌گذاری به ارزش‌های اسلامی؛

2. ارزش‌دهی به شایستگی، کیفیت و خدمات خوب؛

3. پابندی به قانون و مقررات؛

4. ارج گذاشتن  به ارزش‌های اخلاقی؛

5.نظارت مسوولانه از روند اداره؛

6.بار آوردن دانشجویان مبتکر و مسوول؛

7.ارج‌گذاری به ابتکار و خلاقیت استادان و دانشجویان؛

8.رشد وحدت ملی و عدالت اجتماعی؛

9.تلاش برای آینده درخشان؛

10.مسوولیت پذیری و حساب‌دهی.

تسهیلات و چالش ها

پوهنحی ژورنالیزم که فعلاً در تعمیری به بنام تعمیر اداری پوهنتون ساخته شده است فعالیت دارد و در آینده به یک باب تعمیر اساسی و معیاری برای این پوهنحی اشد نیاز است که در پلان پنج ساله پوهنتون این معضل و مشکل در نظر گرفته شود.

 

جدول 11: شهرت استادان پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان

 

موقف

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

ولد

اسم

دیپاتمنت

شماره

 
 

رییس پوهنحی

لیسانس

پوهنیار

عمری

حیات الله

انصارالله

رادیوتلویزیون

1

 

استاد

ماستر

پوهیالی

سخاوتی

غلام سخی

محمد عیسی

2

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

لعلی زاده

صفرعلی

بسیما

3

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

سادات

سید آقا حسین

سید سلیمان

4

 

سرپرست پوهنحی

لیسانس

پوهیالی

صدیقی

محمد ظاهر خواجه

ملک خالد

مطبوعات

5

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

فرهادی

اورنگ زیب

عنایت الله

6

 

استاد

ماستر

پوهیالی

مصباح

سید طاهر

عبدالبصیر

7

 

استاد و رییس پوهنتون

ماستر

پوهنیار

مهان

 

عبدالقدیر