معرفی پوهنځي ژورنالیزم

      تاریخچه پوهنځي ژورنالیزم

پوهنځي ژورنالیزم با دو دیپارتمنت (رادیو – تلویزیون و مطبوعات) درسال( ۱۳۹۱ ) خورشیدی در چوکات پوهنتون بغلان ایجاد شد و از سال (۱۳۹۲) خورشیدی به این سو، فعالیت های علمي / آموزشي و تحقیقی در آن جریان دارد.

دراین نهاد علمي فعلآ ( ۱۱) تن اعم از عضوهای کادر علمي و اداري مصروف پیش برد فعالیت های علمي – آموزشي و اداری هستند. این نهاد علمي از زمان ایجاد تا اکنون، طی شش دوره ی تحصیلی، به تعداد (  ۵۶۱ ) تن متخصصان رسانه ی را به جامعه تقدیم کرده است.

مرام نامه

پوهنځي ژورنالیزم ازجمله پوهنځي های تازه تاسیس پوهنتون بغلان است که به منظور آموزش و پرورش ژورنالیستان و متخصصان امور رسانه ای فعال شده است و اعضای کادر علمي این نهاد علمي تلاش می ورزند سهم خویش را در آموزش، پرورش و تقدیم افراد متخصص، متعهد و وطن  دوست ........... در کشور اداکنند.

دیدګاه(Vision)

پوهنځي ژونالیزم می خواهد با ایجاد یک محیط سالم علمی / آموزشی و با بلند بردن ظرفیت علمی استادان به منظور آموزش و پرورش بهتر دانشجویان، سهم بهتری را داشته باشد، تا از این طریق بتواند بانهادهای علمي ژونالیزم درسطح کشور رقابت کند و همچنین اصول و فنون روزنامه نګاری معاصر را با رویکرد ژورنالیزم متعهد ګرا به دانشجویان منتقل کند.

برای این که پوهنځی ژورنالیزم بتواند به عنوان یک نهاد علمي معیاری ونمونه درسطح کشور قد بر افرازد؛

تدابیر زیر را روی دست دارد:

۱- د پوهنځي او د ديپارتمنتونو  جلسو  ته مشروعیت او واجد شرایطو ته برابرول.

۲- تقویت و ایجاد دیپارتمنت های جدید.

۳- بلند بردن درجه علمي و تحصیلی استادان.

۴- ایجاد توآمیت و ارتباط با نهاد های تحصیلی ملی و بین الملی.

۵- ارایه دانش بروز ژورنالیزم .

۶- فراهم سازی فضای سالم علمی /آموزشی.

۷- تقدیم خبرنګاران متخصص و متعهد به جامعه.

ماموریت (Mission)

پوهنځی ژورنالیزم ماموریت دارد خدمات باکیفیت زیر را ارایه کند:

۱- ایجاد یک فضا مناسب تحصیلی.

۲- ارایه روش های نوین تدریس.

۳- بلند بردن کیفیت تحصیلی.

۴- ارایه ی برنامه های خوب و باکیفیت آموزشی/ درسی.

۵- انګیزه دهی برای تولید دانش روز .

۶- ایجاد ديپارتمنت های جدید.

۷- پرورش خبرنګاران و متخصصان امور رسانه ی.

ارزش ها

پوهنځی ژورنالیزم در تدوین و تعیین اهداف، انتظارات و معیارهای عملکرد سازمانی خود بر تعدادای از ارزش های مهم تاکید می کند که قرار زیر اند:

۱- ارج ګذاری به ارزش های اسلامی.

۲- ارزش دهی به شایستګی، کیفیت و خدامات خوب.

۳- پابند به قانون ومقررات .

۴- ارج ګذاشتن به ارزش های اخلاقی.

۵- نظارت مسوولانه از روند اداره.

۶- بار آوردن محصلین مبتکر و مسوول.

۷- ارج ګذاری به ابتکار و خلاقیت استادان و محصلین.

۸- رشد وحدت ملی و عدالت اجتماعی.

۹- تلاش برای آینده درخشان.

۱۰- مسوولیت پذیری و حساب دهی.