معرفی پوهنحی زراعت

تاریخچه پوهنحی زراعت

     پوهنحی زراعت  در سال 1383 همزمان با تاسیس موسسه تحصیلی این ولایت در چوکات پوهنتون بغلان ایجاد گردیده است. فعالیت های تدریسی واداری این پوهنحی درشهر پلخمری درقسمت تصدی کاماز، تاسالهای 1385  به پیش برده میشد، اما با اعمار  تعمیر پوهنحی زراعت درقسمت پوزه ایشان با محدوده ای 50 جریب زمین فارم تحقیقاتی  فعالیت های تدریسی واداری آن ازشهر پلخمری منتقل شده وتا این دم درقسمت متذکره به پیش برده میشود. پوهنحی در ابتدا دارای دو دیپارتمنت منظور شده بنام های علوم نباتی وعلوم حیوانی داشته  و فعلا دارای شش دیپارتمنت فارغ ده وغیر فارغ ده به شرح ذیل میباشد.

 1. دیپارتمنت اگرانومی
 2. دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات
 3. دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی
 4. دیپارتمنت علوم حیوانی
 5. دیپارتمنت آبیاری و خاکشناسی
 6. دیپارتمنت حفاظه نباتات

شعار پوهنحی زراعت

پوهنحی زراعت درحقیقت یک (فانوسیست) بسوی رفتن بطرف علم ودانش و زمینه ای است برای ظرفیت سازی نسل جوان و دریچه ای است برای شگوفایی و انکشاف و پیشرفت این نهاد روی همین هدف تلاش می‌کند و به کمک الهی قدم می ‌گذارد تا هر روزش بهتر از روز گذشته اش ­باشد.

دیدگــــاه

 پوهنحی  زراعت پوهنتون بغلان تا پنج سال آینده در نظر دارد به عنوان یک پوهنحی مبتکر، و توانمند در عرصه بهبود آموزش و تحقیقات زراعتی برای گسترش علم زراعت ومالداری  دارای اساتید عالم به سطح ماستر و دوکتورا، متدین و با تعهد با توانایی تربیت متخصصان متعهد در مقطع لیسانس جزو پوهنحی های زراعت بااعتبار  ملی و بین المللی باشد.

ماموریت

پوهنحی  زراعت  پوهنتون بغلان به عنوان یک پوهنحی با اعتبار ملی با اتکا به سرمایه های انسانی واجتماعی کارآمد و بهره گیری از تکنولوژی های مدرن، ضمن رعایت اخلاق مسلکی و اکا دمیک و ایفای مسوولیت های اجتماعی در قبال جامعه عهده دار تعلیم وتربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و خلاق ، گسترش مرزهای دانش به روز در سطح ملی و جهانی و انجام مطالعات و تحقیقات علمی و کاربردی بر اساس تقاضای جامعه علمی کشور میباشد.

اهداف

پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان به این باور است تا به اهداف زیر نایل آید:

 • جزو پنج پوهنحی زراعت برتر در سطح کشور ؛
 • افزایش ارتقاء ظرفیت تمام اعضای کادر علمی به سطح ماستر و افزایش ارتقاء ظرفیت تعداد دوکتورا به میزان دوبرابر زمان حال؛
 • افزایش ارتقاء ظرفیت کارمندان اداری به میزان نیاز مندی های ملی
 • تقسیم نمودن دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات به دو دیپارتمنت مستقل
 • ایجاد پوهنحی وترنری 
 • کسب تصدیق نامه تضمین کیفیت از وزارت تحصیلات عالی
 • گسترش فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی
 • امضاء حد اقل 2 تفاهمنامۀ همکاری با پوهنتون ها یا پوهنحی زراعت  جهانی
 • امضاء حد اقل 2 تفاهم نامۀ همکاری با پوهنحی های زراعت پوهنتون های ملی  کشور.