معرفی پوهنحی زراعت

پوهنحی زراعت

پوهنحی زراعت  درسال ۱۳۸۳در چوکات پوهنتون بغلان ایجاد  و به فعالیت آغاز نموده است.

این پوهنحی فعالیت های خویش را ازیک دیپارتمنت بنام علوم نباتی آغاز نموده و اکنون دارای شش دیپارتمنت ذیل میباشد:

 1. دیپارتمنت اگرانومی،
 2. هارتیکلچر وجنگلات،
 3. علوم حیوانی،
 4.  اقتصاد و توسعه زراعتی،
 5.  آبیاری و خاکشناسی ،
 6. حفاظه نباتات

دیدگــــاه

 •  پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان در نظر دارد به عنوان کانون مبتکر، و توانمند در عرصه بهبود آموزش و تحقیقات زراعتی برای گسترش علم زراعت ومالداری  دارای اساتید عالم به سطح ماستر و دوکتورا، متدین و با تعهد با توانایی تربیت متخصصان متعهد در مقطع لیسانس جزو پوهنحی های زراعت بااعتبار  ملی و بین المللی باشد.

ماموریت

 • پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان به عنوان یک پوهنحی با اعتبار ملی با اتکا به سرمایه های انسانی واجتماعی کارآمد و بهره گیری از تکنولوژی های مدرن، ضمن رعایت اخلاق مسلکی و اکا دمیک و ایفای مسوولیت های اجتماعی در قبال جامعه عهده دار تعلیم وتربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و خلاق ، گسترش مرزهای دانش به روز در سطح ملی و جهانی و انجام مطالعات و تحقیقات علمی و کاربردی بر اساس تقاضای جامعه علمی کشور میباشد.

اهداف استراتیژیک پوهنحی زراعت

پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان به این باور است تا به اهداف زیر نایل آید:

 • جزو پنج پوهنحی زراعت برتر در سطح کشور ؛
 • افزایش ارتقاء ظرفیت تمام اعضای کادر علمی به سطح ماستر و افزایش ارتقاء ظرفیت تعداد دوکتورا به میزان دوبرابر زمان حال؛
 • افزایش ارتقاء ظرفیت کارمندان اداری به میزان نیاز مندی های ملی
 • تقسیم نمودن دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات به دو دیپارتمنت مستقل
 • ایجاد دیپارتمنت وترنری 
 • کسب تصدیق نامه کیفیت از وزارت تحصیلات عالی
 • گسترش فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی
 • امضاء حد اقل 2 تفاهمنامۀ همکاری با پوهنتون ها یا پوهنحی زراعت  جهانی
 • امضاء حد اقل 2 تفاهم نامۀ همکاری با پوهنحی های زراعت پوهنتون های ملی  کشور.

کمیته های کاری پوهنحی زراعت

 1. شورای علمی پوهنحی
 2. کمیته تضمین کیفیت
 3. کمیته نصاب و تطبیق سیستم کریدت
 4. کمتیه آموزش الکترونیکی ( E-Learning)
 5. کمیته تحقیق
 6. کمیته فرهنگی
 7. کمیته نظم و دسپلین
 8. کمیته امتحانات و تطبیق نتایج
 9. کمیته محیط زیست

زیربنا ها

تعمیر فعلی این پوهنحی دارای سه طبقه در ده جریب زمین اعمار گردیده است و همچنان دارای یک باب مسجد و پارک تفریحی نیز میباشد. نا گفته نماند که این تعمیر در اصل تعمیر فارم تحقیقاتی پوهنحی زراعت میباشد و در ماستر پلان پوهنتون بغلان قرار است تعمیر تدریسی این پوهنحی در کمپس پوهنتون بغلان (ساحه حسین خیل) اعمار گردد. این پوهنحی دارای یک کتابخانه، لابراتوارهای بخش حفاطه نباتات، خاکشناسی و آبیاری، کمپیوتر لب و فارم وسیع تحقیقاتی می باشد.

جدول 7:   شهرت مکمل استادان پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان

درجه تحصیل

رتبه علمی

شهرت

دیپارتمنت

شماره

تخلص

ولد

اسم

ماستر

پوهنمل

حبیبی

عبدالحبیب

عین الله

اگرانومی

1

ماستر

پوهنمل

خیرخواه

عبدالوهاب

خیرالله

2

دوکتور

پوهنمل

فضلی

فضل احمد

محمدتمیم

3

لیسانس

پوهنیار

همت

عبدالمجید

نجیب الله

4

لیسانس

پوهنیار

مومنزی

حاجی نورالدین

محمدآجان

5

ماستر

پوهیالی

کوشانی

توکل شاه

بهشته

6

لیسانس

پوهیالی

قاصانی

آقامحمد

نثاراحمد

7

لیسانس

پوهیالی

میرزاد

میرعبدالله

محمدذاکر

8

لیسانس

نامزدپوهنیار

لطیف

ضیف الله

محفوظ الله

9

ماستر

پوهنیار

هاشمی

سید نظام الدین

سیداحمد عاصم

هارتیکلچر و جنگلات

10

ماستر

پوهنمل

اکبری

شهسوار

شیرین آقا

11

ماستر

پوهنیار

فاروقی

غلام فاروق

ارشاد

12

ماستر

پوهنیار

عبادی

سیدکابلی

سیدخلیفت الله

13

ماستر

پوهیالی

رضایی

غلام رضا

بختیار

14

لیسانس

نامزدپوهنیار

نظری

میرعلم

عبدالواحد

15

دوکتور

پوهنمل

رحمتزی

رحمت الله

نجیب الله

حفاظه نباتات

16

لیسانس

نامزدپوهنیار

صیاد

امین

حماد

17

لیسانس

نامزدپوهنیار

دانش

عبدالطیف

وسیع الله

18

ماستر

پوهنیار

حلیمی

عبدالعلیم

عبدالحیسب

آبیاری وخاکشناسی

19

ماستر

پوهنیار

محمدی

غلام نبی

عبدالعلیم

20

ماستر

پوهنیار

عاطفی

غلام سرور

رحمت الله

21

ماستر

پوهنیار

الماس

محمد نعیم

محمد مهدی

علوم حیوانی

22

ماستر

پوهنیار

چرخی

جومحمد

وحیدالله

23

ماستر

پوهنیار

نعیمی

فخرالدین

معین الدین

24

لیسانس

پوهیالی

رضوی

عبدالحسین

خلیل

25

لیسانس

پوهیالی

مظلومیار

امام محمد

سیداحمد

26

ماستر

پوهنیار

وفا

عبدالستار

عبدالسمیع

اقتصاد وتوسعه زراعتی

27

لیسانس

پوهیالی

رادمند

عبدالعلیم

حفیظ الله

28

لیسانس

نامزدپوهنیار

امانی

امین الله

عبدالمجید

29

لیسانس

نامزدپوهنیار

شایق

فضل الرحمن

محمد آصف

30

 

 

 

 

 

31