معرفی پوهنحی تعلیم وتربیه

پوهنحی تعلیم و تربیه

 آموزش و پروش یکی از روندهای سخت قابل توجه جوامع توسعه یافته و از نیاز های اساسی وجدی جامعه ما به شمار میاید، امروزه احساس نیاز همگانی و روزافزون به توسعه آموزش وپرورش در  سطوح و ابعاد مختلف بیشتر شده است که نهادهای آموزشی را به برنامه ریزی های دقیق وسنجش شده فرا می خواند.

جامعه ما که جنگ های تحمیل شده طولانی را به عقب گذشتانده است، وارث نهادهای تهی شده از دانش و کادرهای ورزیده و مسلکی می باشد از این حیث ضرورت مبرم به آموزش و تربیه کادرهای مسلکی و ورزیده دارد تا با فرایند توسعه و پیشرفت آینده های ما را ملحق سازند. از این جهت برای دست یازیدن به آرمان فوق و نهادی کردن دانش مسلکی , دولت جمهوری اسلامی افغانستان توجه جدی را به وزارت های تحصیلات عالی و معارف نموده است .

 همان قسمیکه هدف عمده تعلیم و تربیه در کشورعبارت است ازتغییرو تحول و بهبود بخشیدن وضع زندگانی مردم میباشد.  پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان از نظر ساختار علمی نهادی است که کادر های مورد نیاز پوهنتون ها، موسسات تحصیلات عالی، دارالمعلمین ها و وزارت معارف را در رشته های علوم ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی ، علوم فرهنگ اسلامی ، تاریخ ،جغرافیه  وکمپیوتر ساینس به سویه لسانس تربیه می کند.

 فعالیت استادان پوهنځی تعلیم و تربیه شامل تدریس، تحقیق و ریسرچ و سایر امور اکادمیک می باشد. به اساس تجربه و تدریس سال های متمادی مضامین را تدریس، محصلان را رهنمایی و دانش و مهارت های خویش را بلند برده تا آنرا به محصلان انتقال دهند و به حیث یک معلم مسلکی مطابق به نیازمندی های جامعه تربیه و فارغ میدهند تا در ساحه فعالیت های خویش دارای مهارت و استعداد لازم باشند.

تاریخچه پوهنحی تعلیم و تربیه

پوهنتون بغلان  هم در پی تحقق همین آرمان مقدس درسال 1383در ظرفیت دو پوهنحی ( تعلیم وتربیه و زراعت) احیای مجدد گردید. که درآن مقطع زمانی پوهنحی تعلیم و تربیه درشش دیپارتمنت ذیل فعالیت داشت.

1-    ریاضی و فزیک

2-    کیمیا و بیولوژی

3-    علوم اجتماعی

4-    ادبیات دری

5-     ادبیات پشتو

6-    ادبیات انگلیسی

    قابل یاداوری است که  با ایجاد پوهنحی ادبیات و علوم بشری، دیپارتمنت های ادبیات پشتو، دری و انگلیسی از این پوهنحی جدا و در چوکات پوهنحی ادبیات و علوم بشری به فعالیت آغاز نمود.  نصاب تحصیلی  این پوهنحی مطابق نصاب تحصیلی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  تطبیق می گردد.

فعلاً پوهنحی تعلیم و تربیه  دارای  (49) اعضای کادر علمی به سویه های ماستر، لیسانس می باشد. این پوهنحی دارای هشت دیپارتمنت (ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی، علوم و فرهنگ اسلامی، تاریخ، جغرافیه و آموزش کمپیوتر در بخش روزانه و کیمیا و بیولوژی در بخش شبانه می باشد.

دیدگــــاه  

  • پوهنحی تعلیم و تربیه در توانمند ساختن نسل جوان و آگاه این جامعه  در عرصه دانش علوم تجربی، بشری و محیط زیست و انکشاف مهارت های آن کوشش می نمایند.
  • همچنان در تربیه محصلان به حیث افراد آگاه، متعهد، و پیشگام در ساحه تدریس در تحصیلات عالی، معارف، و ساحات مرتبط به رشته به تلاش خود ادامه میدهند.
  •  در پنج سال آینده تمام استادان دیپارتمنت های متذکره باید با درجه تحصیلات تکمیلی ماستر و دوکتوردر خارج و یا داخل افغانستان تحصیلات شان را تکمیل نمایند.
  • استفاده از تکنالوژی آموزشی در تدریس، تهیه کتب، مواد درسی و ممد درسی و تجدید محتوای درسی مطابق نیازمندی های فعلی جامعه انکشاف داده می شود که شامل:
  • - بر تری در تدریس و ارائه خدمات معیاری و آماده ساختن شرایط بهتر یاد گیری در دیپارتمنت ها و پوهنحی.
  • تغییر در برنامه های درسی و نصاب تعلیمی  مطابق با نیازمندی های جامعه.
  • ابتکار و نو آوری در طرح برنامه های تعلیمی اکادمیک.
  • تطبیق نظر کارهای لابراتواری، میدانی و ساحوی در حوزه علوم ساینسی و تاکید آموزش محصل محور.

ماموریت (Mission) 

 پوهنحی تعلیم و تربیه متعهد است تا با اتکا به ارزش های اسلامی، اخلاقی  و پابندی به قانون کادر مسلکی و مجرب و با تعهد در بخش های مربوطه فارغان از این پوهنحی با دانش بالا، صداقت  و مهارت در خدمت تحصیلات عالی، معارف، و سایر ارگان های ذیربط تقدیم این جامعه نمایند.

پوهنحی تعلیم و تربیه تطبیق سیستم کریدت، آموزش فعال، استفاده از تکنالوژی در تدریس، تجدید محتوای درسی نظر به تقاضای زمان و نیاز سنجی، بلند بردن ظرفیت علمی  و مسلکی استادان و بالآخره تربیه نسل جوان به خاطر رسیدن به آرمان والای خدمت به جامعه را ماموریت خویش میداند.

اهداف پوهنحی تعلیم وتربیه

 1. تربیه معلمین مسلکی و ماهرین علوم ساینسی یا تجربی، علوم اجتماعی و حوزه علوم انسانی برای پوهنتون ها، دارالمعلمین ها و دوره ثانوی مکاتب و دیگر موسسات ذیربط بلند بردن درجه تحصیل استادان
 2. مساعد نمودن شرایط برای ارتقای ظرفیت علمی استادان
 3. فراهم ساختن شرایط مناسب درسی برای محصلان .      
 4.  بلند بردن کیفیت تدریس با استفاده از شیوه ها و میتود های جدید.

 

جدول 8: شهرت استادان پوهنحی تعلیم وتربیه

 

درجه تحصیل

رتبه علمی

شهرت

دیپارتمنت

شماره

 

تخلص

ولد

اسم

 
 

ماستر

پوهنمل

صارم

عبدالظاهر

عبدالخالق

علوم و فرهنگ اسلامی

1

 

ماستر

پوهنمل

وردک

محمد ظاهر

محمدالله

2

 

ماستر

پوهنیار

 

نجم الدین

ضیاالدین

3

 

ماستر

نامزد پوهنیار

عمری

جنت گل

عبدالخالق

4

 

ماستر

پوهیالی

حکیمی

عبالحکیم

صبغت الله

5

 

ماستر

پوهیالی

نسیمی

محمد نسیم

محمد جاوید

6

 

ماستر

پوهیالی

 

محمد یعقوب

محمد هارون

7

 

ماستر

پوهیالی

 

عبدالغیاث

عبادالله

8

 

لیسانس

پوهنیار

حقجو

عبدالصمد

خال محمد

9

 

ماستر

پوهنمل

قورداش

عبدالغفور

محمد طیب

فیزیک

10

 

ماستر

پوهیالی

حلیمی

محمد داود

ثریا

11

 

لیسانس

پوهیالی

 

حضرت الدین

عنایت الله

12

 

لیسانس

پوهیالی

 

سید داود

سید عبدالمصور

13

 

ماستر

پوهنمل

عظیمی

محمد عظیم

محمد فرید

تاریخ

14

 

ماستر

پوهندوی

رهیاب

 

همایون

15

 

ماستر

پوهنمل

حقیقت

سید جواد

سید عبدالقهار

16

 

ماستر

پوهنیار

حیدری

سخی یخش

محمد حیدر

17

 

ماستر

پوهنمل

مشتاق

عبدالحق

شفیق الله

18

 

ماستر

پوهیالی

نوری

محمد دین

محمد قاسم

19

 

ماستر

پوهنمل

جویا

غلام علی

قاسم

20

 

لیسانس

پوهیالی

بهروز

شاه میر

بهادر

21

 

لیسانس

پوهیالی

صبا

محمد حسین

فرامرز

22

 

ماستر

پوهنمل

غیاثی

عبدالخلیل

طوره

جغرافیه

23

 

ماستر

پوهنیار

قادری

محمد ناصر

پرویز

24

 

ماستر

پوهنیار

 

عبدالاحد

وحدت

25

 

ماستر

پوهیالی

سروری

رجب خان

احمد یما

26

 

ماستر

پوهیالی

 

محمد امیر

اکرام الدین

27

 

ماستر

پوهنمل

احمدی

غلام جیلانی

غلام محبوب

کیمیا

28

 

ماستر

پوهنیار

سیدی

میر پادشاه

نجلا

29

 

لیسانس

نامزدپوهنیار

مدقق

آغا محمد

طیب الله

30

 

لیسانس

پوهنمل

وطنپال

محمد قاهر

روشن

31

 

ماستر

پوهنمل

جهید

محمد سرور

آریا

32

 

ماستر

پوهنمل

جعفری

چمن

محمد حسن

بیولوژی

33

 

لیسانس

پوهنیار

حنفی

جنت گل

محمد ایوب

34

 

ماستر

پوهنیار

تیموری

میر احمد

نرگس

35

 

ماستر

پوهنمل

میرداد

حسین علی

محمد آصف

36

 

لیسانس

پوهیالی

قربانی

محمد اسماعیل

نظیف الله

37

 

ماستر

پوهیالی

 

محمد گل

تاش بی بی

38

 

ماستر

پوهنیار

اقبالی

سید محمد سرور

سیدضیا

آموزش کمپیوتر

39

 

ماستر

پوهنیار

عزیزی

عبدالفتاح

عبدالله

40

 

ماستر

پوهیالی

 

عبدالقادر

سمیرا

41

 

لیسانس

پوهنیارنامزد

 

غلام محمد

بی بی عایشه

42

 

لیسانس

پوهیالی

 

عبادالله

محمودالله

43

 

ماستر

پوهنیار

جویا

گل احمد

حاجی احمد

ریاضی

44

 

ماستر

پوهنیار

 

محمد علی

سید علی احمد

45

 

ماستر

پوهنیار

 

خداداد

سمیه

46

 

ماستر

پوهنمل

مهر

رازمحمد

مهرالله

47

 

ماستر

پوهنمل

سروش

عبدالواحد

عبدالحسین

48