زنده گی نامه محترم معین الدین نعیمی رییس پوهنحی زراعت

محترم پوهنمل معین الدین" نعیمی" فرزند فخرالدین  درسال 1370 هـ ش دریک خانواده متدین درقریه زرمخ ولسوالی اشکمش ولایت تخار دیده به جهان گشود و آموزشهای ابتدائی را در مکتب متوسطه حضرت خالد بن ولید "رض"  فرا گرفت. موصوف در سال 1385 شامل مکتب لیسه طارق شهید ولسوالی  اشکمش شد و در سال 1387 از صنف دوازدهم به درجه اعلی فارغ گردید.

 بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1388 شامل پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان گردید و در سال 1391 به سویه لیسانس از رشته علوم نباتی این پوهنحی به صفت اول نمره عمومی  فارغ گردید. نسبت علاقه مندی که به مسلک مقدس استادی داشت ونیز بنا به درخواست  رهبری وقت پوهنتون بغلان در اوایل سال 1392  از طریق امتحان رقابت آزاد به حیث عضو کادر علمی دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان تقرر حاصل نمود و در سال 1393 بصفت امر دیپارتمنت علوم حیوانی ایفای وظیفه نموده است.

 پوهنمل نعیمی در سال 1394 در امتحان رقابتی بورسیه ماستری پوهنتون کابل دیپارتمنت علوم حیوانی موفق گردید در سال 1396 از دیپارتمنت علوم حیوانی فارغ التحصیل و دیپلوم ماستری خویش را بدست آورد. موصوف بعد از اکمال تحصیل  دوباره به پوهنتون بغلان  باز گشت نمود و در سال 1399 بنا بر به خواهش استادان ورهبری پوهنتون به صفت رئیس پوهنحی زراعت بغلان بغلان گما شته شد. پوهنمل نعیمی به زبانهای دری، پشتو، انگلیسی تسلط دارد، در کنفرانسهای ملی و بین المللی شرکت نموده و تا اکنون سه مقاله علمی  را  در ژورنالهای ملی و بین المللی به نشر رسانیده است .