زندگی نامۀ معاون امور محصلان پوهنتون بغلان

پوهنیار محمد جاوید نسیمی فرزند الحاج محمد نسیم در سال 1368 هـ ش در ولسوالی دوشی ولایت بغلان چشم به جهان گشود. موصوف بخاطر حفظ قرآن کریم عازم کشور پاکستان گردید و بعد از اتمام حفظ قرآن کریم به کشورعزیز خود برگشت و در سال 1385 جهت فراگیری علوم اسلامی شامل دارالعلوم عربی کابل شد، بعد از فراغت از صنف دوازدهم آن دارالعلوم، درسال 1388 از طریق امتحانات ملی کانکور درپوهنحی شرعیات پوهنتون هرات راه پیدا نمود. بعد از سپری نمودن سه سمستر نسبت دوری راه، خود را در پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ تبدیل کرد ودر سال 1391 از دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات آن پوهنتون فارغ گردید.

حافظ محمد جاوید نسیمی در سال 1392 از طریق رقابت آزاد دربست کادری دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه موفق گردید و طی سال های 1395- 1397 به حیث آمر دیپارتمنت ایفائ وظیفه نموده است. موصوف در سال  1397 در برنامه ماستری پوهنتون ننگرهار معرفی گردید ودر سال 1399 موفقانه از تیزس ماستری خود دفاع نمود. بعد از پیروزی مجاهدین امارت اسلامی در سال 1401 به سمت معاون امور محصلان معرفی گردید وتا الحال مسئولیت معاونیت امور محصلان پوهنتون بغلان را به عهده دارد.