منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۹:۲۲
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون بغلان !

 پوهنتون بغلان برای بار اول در سال ۱۴۴۵ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی ادبیات و علوم بشري:  
 
ديپارتمنت جامعه شناسی (۱) بست.
ديپارتمنت انگلیسی (۱) بست.

پوهنځی تعلیم و تربیه
 
ديپارتمنت تاریخ (۱) بست.
ديپارتمنت ریاضی (۱) بست.

پوهنځی شرعیات:
 
ديپارتمنت تعلیمات اسلامی (۱) بست.

پوهنځی تعلیم و تربیه:   
 
ديپارتمنت آموزش کمپیوتر (۱) بست.

م . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۸:۳۵

Baghlan

Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون بغلان!

پوهنتون بغلان برای بار دوم در سال ۱۴۴۵ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی ادبیات و علوم بشري:   
 
ديپارتمنت انگلیسی (۱) بست.

پ . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۹:۲۲
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون بغلان !

 پوهنتون بغلان برای بار اول در سال ۱۴۴۵ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی ادبیات و علوم بشري:  
 
ديپارتمنت جامعه شناسی (۱) بست . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۸:۳۵

Baghlan

Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون بغلان!

پوهنتون بغلان برای بار دوم در سال ۱۴۴۵ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی ادبیات و علوم بشري:   
 
ديپارتمنت انگلیسی (۱) بست.

پ . . .

شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۶ - ۱۴:۳۹

Baghlan

Background image

اعلان کادری علمی پوهنتون بغلان

پوهنتون بغلان برای بار اول در سال 1444هـ.ق در رشته ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لسانس به کادر  علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحی: ژورنالیزم

دیپارتمنت: رادیو تلویزیون (1) بست

متقاضیان از . . .