منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۵:۹

Baghlan

Background image

اعلان بست های کادری علمی پوهنتون بغلان

 پوهنتون  بغلان برای بار دوم در سال ۱۴۰۲هـ ش  در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی ژورنالیزم :
دیپارتمنت مطبوعات (۱) بست

پوهنځی تعلیم و تربیه :
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر(۱) بست

پوهنځی ادبیات و علوم بشری :
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی (۱) بست

متقاضیان از تاریخ ۹/۱۰/۱۴۰۲الی  ۲۲/۱۰/۱۴۰۲هـ ش درخواستی شمولیت در کادرهای علمی خویش را ضم اصل . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۵:۲

Baghlan

Background image

اعلان بست های کادری علمی پوهنتون بغلان !

Top of Form

Bottom of Form

sdfhkjsdkjfds

 

 پوهنتون  بغلان  در سال ۱۴۰۲هـ ش  برای بار اول دررشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی شرعیات :
دیپارتمنت . . .

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۵:۹

Baghlan

Background image

اعلان بست های کادری علمی پوهنتون بغلان

 پوهنتون  بغلان برای بار دوم در سال ۱۴۰۲هـ ش  در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی ژورنالیزم :
دیپارتمنت مطبوعات (۱) بست

پوهنځی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۵:۲

Baghlan

Background image

اعلان بست های کادری علمی پوهنتون بغلان !

Top of Form

Bottom of Form

sdfhkjsdkjfds

 

 پوهنتون  بغلان  در سال ۱۴۰۲هـ ش  برای بار اول دررشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی شرعیات :
دیپارتمنت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۲ - ۱۲:۱۹
Background image

اعلان سه بست خالی تحت عنوان مبلغ در موسسات تحصیلات عالی خصوصی

پوهنتون بغلان مطابق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی؛ سه بست خالی تحت عنوان (مبلغ) در موسسات تحصیلات عالی خصوصی (پوهنتون خصوصی حکیم سنایی، موسسه تحصیلات عالی رویان و موسسه تحصیلات . . .