معرفی پوهنحی ادبیات و علوم بشری

پوهنحی ادبیات و علوم بشری

پوهنحی ادبیات و علوم بشری به اساس نیاز مندی و تراکم دیپارتمنت ها در پوهنحی تعلیم و تربیه از بدنه آن پوهنحی جداء گردیده و در بهار سال ۱۳۹۰ با تشکیل شش دیپارتمنت ذیل به فعالیت شروع نمود.

 1. دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی
 2. دیپارتمنت  زبان و ادبیات دری
 3. دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو
 4. دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی
 5. دیپارتمنت زبان و ادبیات ازبکی
 6. دیپارتمنت جامعه شناسی

      این پوهنحی در سال 1390 از طرف مقام محترم وزارت تحصیلات عالی منظور گردیده و در سال 1391 در شش دیپارتمنت متذکره برای تربیه کادر متخصص به فعالیت آغاز نمود. و پروسه تدریس توسط 40 تن استاد به پیش برده می شود.

دیدگاه

زمینه سازی محیط سالم در تولید دانش، حراست و تقویت فرهنگ اصیل جامعه افغانستان و نهادینه شدن پژوهش علمی در سطح استادان و دانشجویان در بارور ساختن زبان، ادبیات و دانش علوم انسانی.

 مأموریت

پوهنحی ادبیات و علوم بشری در قدم نخست رسالت خود می‌داند که زمینه های تحصیل ماستری و دکترا را       برای استادان در داخل و خارج از کشور فراهم ساخته و به طورنوبتی همه استادان بتوانند از فرصت های تحصیلی استفاده کنند، تا برنامه های درسی در مطابقت با معیار های متداول تدریس وآموزش عیار و باعث یادگیری پایدار و رشد استعداد های بالقوه دانشجویان گردد. همان طوریکه تدریس با کیفیت برای دانشجویان از رسالت های مهم این دانشکده است، مسؤولین و استادان این فاکولته در تبانی با رهبری دانشگاه مصصم است، تا با فراهم ساختن زمینه های بهتر آموزشی؛ امکانات و وسایل تکنالوژیکی، صنوف معیاری و سایر تسهیلات لازم تدریس و آموزش را مهیا و خدمات تحصیلی با کیفیت ارایه نماید. تحقق این مأمول، مستلزم ارتقای ظرفیت های مسلکی و بلند رفتن سویه های تحصیلی استادان در مقاطع ماستری و دکترا می‌باشد. از مأموریت های اساسی دیگر این دانشکده فراهم ساختن زمینه های تحقیق برای استادان در تولید دانش و غنامندی دانش و فرهنگ جامعه افغانستان می‌باشد، تا استادان با درک و مطالعه تجارب جهان ملل بتوانند رسالت انسانی، ایمانی و ملی خویش را در قبال سازندگی، توسعه وتعالی جامعه به قله های بلند تمدن انسانی ایفا نمایند.

اهداف پوهنحی ادبیات و علوم بشری

الف- اهداف عمومی

 1. اعمار بلاک های تدریسی و اداری برای دانشکده ادبیات و علوم بشری.
 2. بلندبردن سویه علمی استادان به سویه های ماستر و دوکتورا.
 3. بلند بردن کیفیت تدریس.
 4. عیار ساختن برنامه های درسی و آموزش دانشجویان مبتنی به روش آموزش فعال چون سیستم های و .OBE  SCL.
 5. تقویت روحیه‌ی تحقیق در تولید دانش.
 6. گرفتن شانزده تا بیست بست برای جذب استادان جدیدالشمول تا پنج سال آینده.
 7. بلند بردن سطح دانش دانشجویان.
 8. ایجاد کتابخانه مجهر با انترنیت.

   ب- اهداف خصوصی

 1. حفظ فرهنگ و میراث ادبی نیاکان و انتقال آن به نسل بعدی.
 2. تشویق دانشجویان به حفظ آثار ادبی گذشته‌گان و خلق مسایل جدید با استفاده از دانش نیاکان.
 3. رشد زبان های ملی و محلی و ادبیات هر ملت و قوم.
 4. ایجاد زمینه تحصیل برای اکثرعلاقه‌مندان دانش در بخش های روزانه و شبانه.
 5. فراهم ساختن اتاق های درسی معیاری، اتاق های شعبات مختلف دانشکده ادبیات، اتاق کنفرانس ها، اتاق کمپیوتر و میدان ورزشی برای دانشجویان.
 6. بلند بردن سویه علمی دانشجویان با استفاده از امکانات تکنالوژیکی.
 7. بلند بردن سویه های علمی استادان.
 8. تدویرسیمینارها و کنفرانس های علمی استادان برای دانشجویان غرض تشویق بیشتر و تقویت توانمندی ها و فراهم ساختن زمینه برای تبارز استعداد های آنها.

10-تعلیم و تربیت سالم نسل جوان و تقدیم آنان به جامعه.

11-تشویق دانشجویان به ارایه سیمینار های علمی، تقویت مهارت های نویسنده‌گی، مقاله نویسی وسایر مهارت های لسانی.

12-ایجاد لابراتوار آواشناسی برای همه دیپارتمنت های این دانشکده.

 

جدول 9: شهرت اعضای رهبری و استادان پوهنحی ادبیات وعلوم بشری

 

موقف

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

ولد

اسم

دیپارتمنت

شماره

 
 

رییس پوهنحی

ماستر

پوهندوی

ولی زاده

آغاگل

فوزیه

زبان و ادبیات دری

1

 

آمر دیپارتمنت

دوکتور

پوهندوی

قیوم

عبدالقیوم

نجیب الله

2

 

استاد

ماستر

پوهنمل

امین

سید امین

سیدامین الله

3

 

استاد

ماستر

پوهنمل

ساطع

عبدالقادر

سیدجان

4

 

معاون امور محصلان

ماستر

پوهنیار

صفدری

لعل خان

غلام رضا

5

 

استاد

ماستر

پوهنیار

کارگر

شیر احمد

نظیف الله

6

 

استاد

ماستر

پوهنمل

قادری

محمد ناصر

شاه پور

7

 

استاد

ماستر

پوهنمل

نوری

عبدالقدیر

عبدالخالق

8

 

آمر دیپارتمنت

ماستر

پوهندوی

طاهری

عبدالرب

نصیراحمد

زبان و ادبیات پشتو

9

 

استاد

ماستر

پوهنمل

نایل

حبیب الرحمن

سیدمجتبی

10

 

استاد

ماستر

پوهنیار

گهیځ

کریم الله

رحیم الله

11

 

استاد

ماستر

پوهنیار

فدایی

غلام محمد

فدامحمد

12

 

استاد

ماستر

پوهنیار

رحمانی

ملا نوروز

گل رحمان

13

 

استاد

ماستر

پوهنیار

هاشمی

لعل باز

عبدالجلیل

14

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

هیرون

عزت جان

توریالی

 

15

 

آمردیپاتمنت

ماستر

پوهنمل

تانش

شیرمحمد

عبداحفیظ

زبان وادبیات عربی

16

 

استاد

ماستر

پوهنمل

حقجو

محمد حسن

محمدالله

17

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

واثق

نظرمحمد

ذبیح الله

18

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

نبیل

عبدالرب

محمد فاروق

19

 

استاد

ماستر

پوهنمل

جمال

محمد نوروز

وحیدالله

20

 

استاد

ماستر

پوهنمل

پویا

جمعه خان

امیرخان

21

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

حبیبی

حبیب الحمن

امین الرحمن

22

 

امر دیپاتمنت

ماستر

پوهنیار

قویاش

مرتضی

مجتبی

زبان و ادبیات اوزبیکی

23

 

استاد

ماستر

پوهنیار

باشقبان

فردعلی

حمیدالله

24

 

استاد

ماستر

پوهنیار

رسولی

محمد رسول

عبدالفتاح

25

 

استاد

لیسانس

پوهنیار

رحیمیار

امام الدین

محمد عیسی

26

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

شریفی

محمد شریف

قمرالدین

27

 

استاد

ماستر

پوهنیار

سرمشق

عبدالله

سروناز

انگلیسی

28

 

امردیپاتمنت

ماستر

پوهنمل

حمیدی

عبدالحمید

جاوید

29

 

استاد

ماستر

پوهنمل

موسوی

سیداحمدناصر

سیداحمدجاوید

30

 

استاد

لیسانس

پوهنمل

غبار

لعل محمد

غلام محمد

31

 

استاد

ماستر

پوهنیار

شیرزی

 

نویده

32

 

استاد

ماستر

پوهیالی

امانی

امان الله

ضیاالرحمن

33

 

استاد

ماستر

پوهیالی

سرمشق

عبدالله

ناجیه

34

 

استاد

ماستر

پوهیالی

ظهیر

غلام سرور

ضیاالرحمن

35

 

آمر دیپاتمنت

ماستر

پوهنمل

فطرت

غلام سخی

امین الله

جامعه شناسی

36

 

استاد

ماستر

پوهنیار

حازم

داد محمد

الله محمد

37

 

استاد

لیسانس

نامزدپوهنیار

سادات

سید مومن شاه

نجیبه

38

 

استاد

ماستر

پوهنیار

رحمانی

هزار میر

گلاب میر

39

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

ظهور

عبدالحمید

عبدالمصور

40

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

فیروزی

سید احمدعلی

سید محمد

41