زنده گی نامه محترم خواجه ایوب صدیقی

محترم پوهنیار خواجه ایوب "صدیقی"  فرزند سید نذیر خواجه به تاریخ 10 ثور سال 1363 هجری شمسی دریک خانواده متدین ، روشنفکر وعلم پرور در ولایت بغلان متولد گردید است.

موصوف درسال 1372 هجری شمسی شامل صنف اول درلیسه اداره عامه کابل گردیده و درسال 1384 هجری شمسی از لیسه مذکور به درجه اعلی فارغ گردیده است موصوف درسال 1385 شامل انستیتوت اداره وحساب داری کابل گردیده  که در سال 1386 از انستیتوت فوق الزکر به درجه اعلی فارغ گردیده پس ازسپری نمودن موفقانه امتحان اختصاصی  در  درسال 1387  هجری شمسی شامل دیپارتمنت مالی وپولی  پوهنحی اقتصاد  پوهنتون بلخ گردیده وبالاخره بعد ازسپری نمودن موفقانه دوره تحصیلی درسال 1389 هجری شمسی از رشته مالی وپولی به سویه لیسانس به درجه اعلی فارغ گردیده است موصوف بعد از فراغت دوره لیسانس درسال 1392 به حیث عضوی کادر علمی دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلان  تقرر حاصل نموده که بعداز 3 سال دوره خدمت تدریس در پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلان در سال 1395 شامل برنامه ماستری پوهنتون کابل گردیده که پس از دوسال تحصل در سال 1396 به سویه ماستر  ازدیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل فارغ گردیده . که بعد ازبرگشت از دوره تحصلی کارشناسی ارشد تا اکنون در خدمت تدریس برای اولاد وطن قرار دارد. موصوف درسال 1398 بنا به لزوم دید ریاست پوهنتون بغلان به حیث سرپرست داشکده اقتصاد پوهنتون بغلان معرفی گردید. وتا الحال مسئولیت پوهنحی اقتصاد را به عهده دارد.