معرفی محترم مولوی نورالله درویش رئیس پوهنحی شرعیات

مولوی نورالله درویش فرزند سیدالرحمن که درسال 1376 در ولسوالی نهرین قریه حدران قوبی ولایت بغلان در یک خانواواده متدین و مجاهد به دنیا آمده است دوره ابتدایه خویش را در مکتب تلیها در ولسوالی نهرین ولایت بغلان آغاز نموده و بعدا دروسی دینی خویش را  در مدرسه حمزه واقع پنجاب ولسوای چکوال ادامه داده است و سند حفظ خویش را در سال 2010 میلادی از آن مدرسه بدست آورده است  و بعد از آن در مدرسه طلحه رحمانی نیز به دروس دینی خویش ادامه داده است که از مدرسه متدکره به درچه اولی و ثانیه  فارغ گردیده است و در سال 2013 میلادی در مدرسیه جامعه دارالهدا اسلام آباد پاکستان نیز دروس دینی خویش را ادامه داده است که به درجه هفتم نایل آمده است و در سال 2018 میلادی در ضمن خدمت جهاد مقدس درجامعه حقانیه مرکزی بغلان داخله گرفته است و در سال 2019 میلادی از مدرسه حقانیه سند فراغت خویش را اخذ نموده ست.                                                             

وی در سال 2020 میلادی به حیث مدرس در آن مدرسه ایفای وظیفه نموده که در سال 2021 میلادی ضمن تدریس به صفت آمر تعلیم و تربیه حوزه فابریکه قند ولایت بغلان ایفای وظیفه نموده است که در سال 2023 میلادی در ولایت کابل در ریاست (08) مرکز به حیث سر کارمند معرفی گردیده است که بعد از مدت چندین ماه طبق لزوم دید مقام محترم وزارت تحصیلات عالی موصوف به صفت ریس پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان معرفی گردیده است.