زندگی‌نامه محترم امین الله فطرت معاون تحقیقات و مجله علمی

پوهندوی امین الله فطرت فرزند غلام‌سخی در سال( 1360

شمسی)، در خانواده مسلمان، متدین و مجاهد، قریه فلول

ولسوالی برکه ولایت بغلان چشم به جهان گشود. پس از

فراگیری سطح ابتدایی آموزه‌های دینی و اتمام تعلیمات دوره

 ثانویه، در سال 1381 از لیسه مرکز برکه فارغ و با سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور  سال (1382)، در رشته فلسفه و جامعه‌شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل راه ‌یافت. موصوف رشته‌ی فلسفه و جامعه‌شناسی پوهنتون کابل را با کسب نمرات عالی کادری در سال 1386 به پایان رسانید و با سپری نمودن امتحان ورودی عضویت کادر علمی، در سال 1387 به‌حیث استاد در رشته‌ی جامعه‌شناسی پوهنتون بغلان جذب گردید. استاد فطرت تحصیلات دور ماستری رشته‌ِی آموزش و پرورش پوهنتون تعلیم و تربیه کابل را در سال 1392 نیز به اتمام رسانید. پوهندوی امین الله فطرت از سال 1387 بدین‌سو، علاوه‌بر تدریس و فعالیت‌های علمی، در سِمت‌های ریاست پوهنحی تعلیم و تربیه، معاونیت امور محصلان، آمریت دیپارتمنت جامعه‌شناسی و آمریت تحقیقات علمی پوهنتون بغلان ایفای وظیفه نموده است و اکنون سِمت معاونیت تحقیقات و مجله علمی پوهنتون بغلان را بر عهده دارد و هم‌چنان به صفت سردبیر مجله علمی- تحقیقی پوهنتون بغلان فعالیت می‌نماید. استاد فطرت به زبان‌های ملی (دری و پشتو) فصیح صحبت می‌کند و به زبان‌های خارجی (انگلیسی روان صحبت می‌نماید و می‌نویسد، به زبان عربی نیز آشنایی دارد) و به مهارت‌های کاربرد تکنالوژی هم‌چنان آشنا است. موصوف در فیلوشیپ‌ کوتاه مدت، سمینارها و کنفرانس‌های علمی، برنامه‌های آموزشی و مسلکی ارتقای ظرفیت در سطح ملی و بین‌المللی اشتراک نموده است و بیش از پانزده مقاله علمی – تحقیقی از وی در ژورنال‌های ملی و بین‌المللی به نشر رسیده است.