امضاء تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی میان ریاست دانشگاه بغلان و ریاست شهرسازی و اراضی ولایت بغلان

baghlan_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۱۵:۴۶
امضا تفاهم‌نامه

تفاهم نامه همکاری های علمی میان ریاست دانشگاه بغلان و ریاست شهرسازی و اراضی این ولایت به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری های علمی میان ریاست دانشگاه بغلان و ریاست شهرسازی و اراضی ولایت بغلان در حضور داشت محترم ذبیح الله احساس معاون و سرپرست مقام ولایت بغلان، در حالیکه معاونین و اساتید پوهنتون بغلان و کارمندان ریاست شهرسازی و اراضی بغلان نیز حضور داشتند، توسط محترم الحاج پوهنیار عبدالقدیر مهان رئیس پوهنتون بغلان و محترم انجنیر شکرالله پیمان رئیس شهرسازی و اراضی بغلان به امضا رسید

این تفاهم نامه به منظور همکاری های متقابل علمی میان ریاست شهرسازی و اراضی بغلان و پوهنتون بغلان ترتیب گردیده که در آن ارتقای ظرفیت دانش مسلکی محصلان جهت پیشبرد تجارب علمی در اجرای پرکتیک های شامل کریکولم درسی پیش بینی شده با شیوه های مقدماتی کار در اداره های انجنیری، بهره برداری و تبادل تجارب مسلکی بین جانبین مطابق شرایط زمانی شامل میباشد

تهعدات و مسئولیت های ریاست پوهنتون بغلان، محصلان دوره پرکتیک و ریاست شهرسازی و اراضی بغلان درین تفاهم نامه واضح بیان گردیده است‌

پلخمری - بغلان ۷/۸/۱۳۹۹