اعلان بست های کادری علمی پوهنتون بغلان

baghlan_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۵:۹
BU

Publish Date

Closing Date

Location

Baghlan

 پوهنتون  بغلان برای بار دوم در سال ۱۴۰۲هـ ش  در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی ژورنالیزم :
دیپارتمنت مطبوعات (۱) بست

پوهنځی تعلیم و تربیه :
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر(۱) بست

پوهنځی ادبیات و علوم بشری :
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی (۱) بست

متقاضیان از تاریخ ۹/۱۰/۱۴۰۲الی  ۲۲/۱۰/۱۴۰۲هـ ش درخواستی شمولیت در کادرهای علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون مربوطه تسلیم نمایند.