اطلاعیه امتحان کانکور سال ۱۴۰۲ھ.ش

baghlan_admin
BU

به اطلاع تمام اشتراک کننده گان کانکور عمومی، فارغان مدارس دینی، چهارده پاسان و امتحان تثبیت سویه دوره های عالیه و خامسه علمای کرام رسانیده می شود که معلومات بایومتریک داوطلبان مذکور به روز های سه شنبه و چهارشنبه (۲۷ و ۲۸ سرطان) در ساحه کلوپ نساجی پوهنتون بغلان واقع شهر پلخمری و امتحان آنها به روز های پنجشنبه و جمعه (۲۹ و ۳۰سرطان) در ساحه حسین خیل پوهنتون بغلان اخذ می گردد

 ثبت معلومات بایومتریک آنعده داوطلبان که امتحان شان روز پنجشنبه است روز سه شنبه از ساعت ۶:۳۰ قبل از ظهر الی ۴:۰۰ بعد از ظهر صورت میگیرد

 ثبت معلومات بایو متریک فارغان مدارس دینی، چهارده پاسان، اشتراک کننده گان امتحان تثبیت سویه دوره های عالیه و خامسه و کسانی که امتحان شان روز جمعه است به روز چهار شنبه از ساعت ۶:۳۰ قبل از ظهر الی ۴:۰۰ عصر صورت می گیرد

• در هنگام مراجعه داشتن آی دی نمبر کانکور ، اصل تذکره تابیعت و یا پاسپورت لازمی است