اطلاعیه امتحان كانكور چهارده پاسان و بخش شبانه پوهنتون بغلان

baghlan_admin
BU

اطلاعیه امتحان كانكور چهارده پاسان و بخش شبانه پوهنتون بغلان

به اطلاع داوطلبان کانکور اختصاصی(۱۴پاسان) و بخش شبانه رسانیده می شود که جهت اخذ فورم چهارده پاسان و بخش شبانه پوهنتون بغلان از تاريخ ۲۱ /۶/ ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۱/۷/۱۵ھ ش همراه با اصل تذكره تابعيت خویش به آمريت امور محصلان پوهنتون بغلان(واقع کلوپ نساجی شهرپلخمری) مراجعه نمایند