آگاهی در مورد آغاز درس های این نهاد

baghlan_admin
BU

به آگاهی تمام دانش‌جویان دانشگاه بغلان رسانیده می‌شود که روز شنبه تاریخ ۷حوت درس‌های این نهاد علمی آغاز می‌شود؛ بنابراین از تمام دانش‌جویان خواهش‌مندیم تا با درنظراشت نکته‌های زیر به درس‌های‌شان حاضر شوند:

۱- دانش‌جویان بانو از طرف صبح و دانش‌جویان آقا از طرف بعد از ظهر؛

۲- همه‌ی دانش‌جویان بانو و آقا مکلف به رعایت ارزش‌های اسلامی و علمی در سطح دانشگاه بغلان استند.

معلومات بیش‌تر پیرامون سمستر (درس، وقت درس، امتحان، آغاز سمستر بعدی، ثبت‌نام دانش‌جویان تازه وارد، تکمیل پایان‌‌نامه‌ها و دفاع پایان‌نامه‌‌ها):

۱- وقت درسی دانش‌جویان بانو از ساعت ۸ الی ۱۲ قبل از ظهر و از دانش‌جویان پسر از ساعت ۱ الی ۴ بعد از ظهر می‌باشد.

۲- درس‌ها از صنف اول الی صنف چهارم سه هفته به گونه‌ی تشدیدی ادامه پیدا می‌کند و زمان امتحان سمستر از تاریخ اول حمل سال ۱۴۰۱ الی ۲۵حمل تعیین شده‌است.

۳- دانش‌جویان تازه وارد به به دانشگاه نیز از اول حمل سال ۱۴۰۱ الی ۲۵ حمل، به منظور ثبت‌نام به ریاست دانش‌گاه واقع کلوپ نساجی مراجعه کنند.

۴- سمستر بعدی هم، به‌گونه‌ی تشدیدی به مدت چهارده هفته از ۲۷ حمل سال ۱۴۰۱ آغاز و تا اخیر ماه سرطان ادامه می‌یابد. امتحان نهایی آن از اول ماه اسد آغاز الی اخیر ماه اسد زمان می‌برد.