اعلان کادری علمی پوهنتون بغلان

baghlan_admin
شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۶ - ۱۴:۳۹
BU

Publish Date

Closing Date

Location

Baghlan

پوهنتون بغلان برای بار اول در سال 1444هـ.ق در رشته ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لسانس به کادر  علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحی: ژورنالیزم

دیپارتمنت: رادیو تلویزیون (1) بست

متقاضیان از تاریخ 08/03/1444 الی 30/03/1444 هـ.ق درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت و کاپی  تذکره تابعیت خویش را به مدیریت عمومی استادان ریاست پوهنتون بغلان تسلیم نمایند