معرفی پوهنحی انجنیری

پوهنحی انجنیری

پوهنحی انجتیری در سال 1390 در چوکات پوهنتون بغلان از طرف مقام وزارت منظور گردید و در سال 1391 به فعالیت آغاز نمود. این پوهنحًی در دو دیپارتمنت ذیل فعالیت می نماید.

 1.  دیپارتمنت انجنیری سیول
 2.  دیپارتمنت انجنیری استخراج معادن وموادمفیدجامد

پروسه درسی در این پوهنحًی توسط (10) تن استاد که (5) تن آن در دیپارتمنت استخراج معادن موادمفیده و (5) تن دیگر آن مربوط دیپارتمنت سیول به پیش برده می شود.

دیدگاه

دیدگاه اساسی این پوهنحًی اینست که در قدم نخست استادان با سویه های بلند علمی ملبس شده و به سویه های ماستری ودوکتورا تحصیل نمایند، تا باشد که با علم و دانش شان کیفیت تدریس را بالا برده و دانش‌آموزان از آموخته های ایشان سود کافی ببرند، داشتن صنوف معیاری که استاد بتواند در صنف روش های مختلف تدریس را درساحه عمل پیاده کند و از وسایل پیشرفته تکنالوژیکی غرض غنامندی تدریس شان استفاده بتوانند، نیز یک امر حتمی و لازمی است، این موضوعی است که در اولویت اهداف این پوهنحًی قرار داشته است. بلند بردن سویه علمی ومسلکی سازی محصلان این پوهنحًی نیز یکی از دیگاه های این نهاد است، که این مورد وابسته به بلند رفتن سویه علمی استادان و داشتن مکان مناسب برای تدریس است.

رسالت

پوهنحًی انجنیری در قدم نخست، رسالت خود می‌داند که زمینه های تحصیل ماستری و دکتورای استادان را در داخل و خارج از کشور فراهم ساخته و به طورنوبتی همه استادان بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند تا از یک طرف در جریان درسی دانشجویان سکته‌گی ایجاد نشود و از طرف دیگر همه به طور یکسان بتوانند از مزایای تحصیل برخوردار شوند. در قدم بعدی ایجاد یک تعمیر معیاری با داشتن اتاق های کافی  تدریسی و اداری  نیز یکی از رسالت های این پوهنحًی است، با درنظرداشت اینکه وجه مالی این پلان به ریاست پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی مربوط است، اما با آنهم یکی از مواردی که در پلان پوهنحًی انجنیری در اولویت قرار داشته است، داشتن تعمیر است که یک نیاز مبرم و اساسی بوده و اعضای کادر عملی در راستای تحقق آن گام های استوار برخواهد داشت.

 تدریس با کیفیت برای دانشجویان نیز یکی از رسالت های دیگر این پوهنحًی است، که با فراهم ساختن امکانات و وسایل تخنیکی تکنالوژیکی امکان تدریس باکیفیت فراهم می‌شود و در این عرصه هم تلاش صورت خواهد گرفت که از دانش استادان به سویه علمی ماستر ودوکتور استفاده اعظمی صورت گرفته و امکانات برای دانشجویان فراهم شود. همچنان جذب استادان جدیدالشمول غرض فراهم آوری زمینه رشد برای محصلان و ایجاد فرصت های مناسب کاری و تحقیقی برای سایر استادان نیز یکی از نکات قابل توجه است که در این مورد نیز اقداماتی صورت خواهد گرفت. فراهم آوری زمینه تحقیق برای استادان نیز ضرورت به کتابخانه مجهز ، انترنیت ولابرتوار دارد که در این عرصه هم پشنهاد های صورت خواهد گرفت تا باشد که مصارف این همه بروجه ضرورت پوهنحًی ادبیات صورت گیردو فرصت های بیشتر تحقیق و پژوهش فراهم شود.

اهداف پوهنحی انجنیری

 • تعلیم و تربیت سالم فرزندان این سرزمین
 • مسلکی سازی محصلان این پوهنحًی
 • رشد و زنده نگهداشتن فرهنگ و ادب نیاکان
 • ترویج ادب و دانش در بین جامعه و مردم
 • معرفی و نوآوری درسطح پوهنحًی و پوهنتون بغلان
 • رشد استعداد و توانایی های دانشجویان
 • تدریس عالی وباکیفیت استادان
 • تدویر محافل خلاقیت جهت رشد استعداد های دانشجویان
 • تشویق دانشجویان به مطالعه کتب مختلف ادبی و مطابق رشته های مربوطه
 • ایجاد فضای صمیمانه و همکارانه دربین دانشجویان واستادان
 • استفاده ازبورسیه های تحصیلی دوکتورا، جهت رشد سویه های تحصیلی استادان.

 

 

 

جدول 10: شهرت استادان پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان

 

موقف

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

ولد

اسم

دیپاتمنت

شماره

 
 

رییس پوهنحی

ماستر

پوهنیار

ذکی

صاحب گل

ذاکرالله

سیول

1

 

استاد ومدیر عمومی تضمین کیفیت

ماستر

پوهنیار

شفق

رحمت الله

نعمت الله

2

 

آمر دیپارتمنت

ماستر

پوهنیار

مرادی

صادق محمد

میثاق احمد

3

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

بنوزی

امان الله

سرباز

4

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

همدرد

خیرالدین

حسام الدین

5

 

استاد

ماستر

پوهنیار

ایماق

الله نور

محمد بشیر

معدن

6

 

استاد و آمر تحقیقات علمی

ماستر

پوهنیار

ساکایی

عبدالحمید

عبدالقوی

7

 

آمر دیپارتمنت

ماستر

پوهیالی

صالحی

بیک محمد

صالح محمد

8

 

استاد

لیسانس

پوهیالی

فقیرزاده

جمال الدین

نظام الدین

9

 

استاد

لیسانس

نامزدپوهنیار

فقیریار

محمد قسیم

محمد مسلم

10