بست کادری علمی پوهنتون بغلان

baghlan_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۱۱:۵۵

Publish Date

Closing Date

 پوهنتون بغلان  در سال ۱۳۹۹ برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس  به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.    

پوهنحی: ادبیات و علوم بشری

 دیپارتمنت: انگلیسی                                                         یک بست

متقاضيان از تاريخ ۱۹سنبله ۱۳۹۹ الی ۱۸ میزان ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.