خبرتیا

baghlan_admin
bu

بغلان پوهنتون د علمي – څيړنيزې مجلې (۳۴) ګڼې د چاپ لپاره مقالې مني. د امارتي او خصوصي پوهنتونونو د ټولنیزو او طبیعي علومو څیړونکي، استادان او متخصصین کولای شي په بلنه کې د یادشوو موضوعاتو په اړه د علمي او تطبیقي مقالو په چمتو کولو او رالېږلو سره د بغلان پوهنتون د علمي – څیړنیزې مجلې په خپرونه کې برخه واخلي.