اطلاعیه معاونیت امور محصلان

baghlan_admin

به اطلاع تمام محصلین گرامی پوهنتون بغلان رسانید می شود که معاونیت امور محصلان پوهنتون بغلان مطابق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و با هماهنگی ریاست محترم پوهنتون ها کورس های آموزشی و تقویتی زبان های چهار گانه ( پشتو. دری . عربی و انگلسی ) را به طور رایگان در دو تایم مناسب در نظر گرفته است. بنابراین از عموم محصلین تقاضا می‌شود که با توجه به نکات ذیل در کورس های یاد شده ثبت نام نمایند:

1. تدریس زبان ها توسط اساتید مجرب پوهنحی ادبیات وعلوم بشری صورت می‌گیرد.

2. کورس های یاد شده در طول دو سمستر جاری سال 1403 ه ش به شکل همه روزه جریان دارد.

3. در سال 1403 این کورس برای تمام محصلین (همه صنوف) پوهنتون در نظر گرفته شده است.

4. پروسه ثبت نام علاقمندان گرامی از  هفته اول (6/2/1403 ه ش) الی ختم آن (13/2/1403 ) ادامه دارد.

5. تایم های درسی آن قبل از رسمیات ( 6:30 صبح ) و بعد از رسمیات ( 4:00 عصر ) در اوقات جدا گانه تنظیم گردیده است.

6. محل ثبت نام، مدیریت های عمومی تدریسی پوهنحی های مربوطه می‌باشد.

7. محصلین هنگام ثبت نام، دو قطعه عکس همراه با کاپی تذکره وکارت هویت را باخود داشته باشند.

8. دروس کورس های متذکره سر از اول هفته سوم ماه ثور مورخ 15/2/1403 هـ ش آغاز می‌گردد.

9. کورس لسان عربی برای محصلان پوهنحی شرعیات، دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی و دیپارتمنت زبان وادبیات عربی اولویت داده شده است، کورس انگلیسی برای محصلان پوهنحی های انجنیری، زراعت، اقتصاد و دیپارتمنت آموزش کمپیوتر اولویت داده می‌شود و کورس زبان ادبیات دری و پشتو برای همه رشته ها برعلاوه از مطالب اساسی به درست نویسی و فن نگارش نیز توجه صورت می‌گیرد.

10. در ختم درس های ارایه شده برای مشترکین محترم که حد اقل ( %75 ) حاضری را تکمیل کرده باشند و در ارزیابی ( %55 ) فیصد نمره اخذ نمایند تصدیق نامه معتبر از طرف مقام محترم وزارت تحصیلات عالی نیز اعطا می‌گردد.