فراخوان

baghlan_admin
BU

پوهنتون بغلان برای چاپ و نشر شماره دوم مجله علمی - تحقیقی علوم انجنیری مقاله می‌پذیرد. محققان، استادان و متخصصان بخش‌های علوم انجنیری پوهنتون‌های امارتی و خصوصی می‌توانند با ارائه مقاله های علمی- کاربردی مرتبط با محورهای فراخوان، در نشر مجله مذکور سهم بگیرند.