بیوگرافی عبدالحفیظ تانش رییس پوهنحی ادبیات و علوم بشری

معلومات شخصی

نام – عبدالحفیظ

تخلص – تانش  

نام ‍‍پدر- شیر محمد

      سال تولد- ۱۳۵۶

      وظیفه – استاد پوهنتون بغلان

      رتبه علمی – پوهنمل    

      حالت مدنی – متاهل

      سکونت اصلی – ولسوالی برکه - بغلان

      سکونت  فعلی – ناحیه چهارم شهر پلخمری ولایت بغلان

      نمبر مبایل – 0700766404       

      ایمل آدرس –  tanishhafiz@gmail.com

تجارب نخستین

 از سال 1385 به حیث استاد دردیپارتمنت ادبیات عربی پوهنحَی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان به تدریس پرداختم ضمناَ در رهنمایی کارهای خانه‌گی محصلان، اشتراک درمجالس و سیمینار های علمی سهم ارزنده گرفته همواره از این طریق  بلند بردن سویه علمی خود و محصلان صادقانه کوشیده است.

تحصیلات

لیسانس رشته ادبیات عربی سال فراغت ۱۳۸4

 • ماستر رشته تعلیم و تربیه، سال فراغت ۱۳96

تجارب کاری

 • آمر دیپارتمنت ادبیات عربی
 • مسؤول برنامه شبانه ادبیات دری
 • منشی شورای علمی پوهنتون بغلان  
 • آمر تحقیقات علمی پوهنتون بغلان
 • رئیس پوهنحَی ادبیات و علوم بشری از سال 1401 تا حال حاضر

آثار علمی و مقاله

 • تیزس ماستری تحت عنوان ( بررسی شیوه های زبان عربی در دارالعلوم عربی کابل )
 • اثر عملی جهت ترفیع به رتبه علمی پوهنیار تحت عنوان ( إعراب فعل المضارع فی سورة البقره)
 • و هم چنان مقاله  های متعدد در مجله علمی و تحقیقی پوهنتون بغلان و یک مقاله بین المللی در مجله ای المجلة العربیة الدولیة للبحوث الخلاقة به نشر رسیده است.

اشتراک در سیمینار ها و  ورکشاپ ها

 • ورکشاپ های رهبریت موثر.
 • ورکشاپ علوم دینی و علمی تدویر شده در پوهنتون بغلان .
 • ورکشاپ مهارت های سخنرانی
 • ورکشاپ OBE
 • سایر ورکشاپ ها در مورد تضمین کیفیت و اعتبار دهی، نصاب و راجستریشن خدمات محصلان.

مهارت های لسانی

 • دری -  خواندن ، نوشتن و سخن گفتن به طور عالی
 • پشتو-  خواندن، نوشتن و سخن گفتن به طور عالی
 • انگلیسی -  خواندن ، نوشتن به صورت خوب.
 • عربی – خواندن و نوشتن به طور عالی
 • اوزبیکی – خواندن و نوشتن به طور عالی.

سایر مهارت ها

 • پروگرام های Windose، word و  excel کمپیوتر

مصروفیت ها

 • مطالعه کتاب های ممد درسی و تهیه درسنامه ها
 • انجام کار های اداری یومیه
 • استفاده از انترنت جهت معلومات بیشتر
 • صحبت با محصلان و استادان در صورت بروز مشکلات و حل و فصل آن
 • نظارت از فعالیت های آمریت ها و استادان
 • همکاری و رهنمایی استادان و محصلان .