اعلان سه بست خالی تحت عنوان مبلغ در موسسات تحصیلات عالی خصوصی

baghlan_admin
Tue, Oct 24 2023 12:19 PM

Publish Date

Closing Date

پوهنتون بغلان مطابق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی؛ سه بست خالی تحت عنوان (مبلغ) در موسسات تحصیلات عالی خصوصی (پوهنتون خصوصی حکیم سنایی، موسسه تحصیلات عالی رویان و موسسه تحصیلات عالی قدس) را به اعلان می سپارد.  متقاضیان محترم می توانند فورم های درخواستی را از آمریت دعوت و ارشاد پوهنتون بغلان واقع حسین از تاریخ ۱ / ۸ / ۱۴۰۲ الی ۶ / ۸ / ۱۴۰۲  دریافت نمایند.