اعلان بست های کادر علمی پوهنتون بغلان !

baghlan_admin
Wed, Sep 13 2023 9:22 AM
BU

Publish Date

Closing Date

 پوهنتون بغلان برای بار اول در سال ۱۴۴۵ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی ادبیات و علوم بشري:  
 
ديپارتمنت جامعه شناسی (۱) بست.
ديپارتمنت انگلیسی (۱) بست.

پوهنځی تعلیم و تربیه
 
ديپارتمنت تاریخ (۱) بست.
ديپارتمنت ریاضی (۱) بست.

پوهنځی شرعیات:
 
ديپارتمنت تعلیمات اسلامی (۱) بست.

پوهنځی تعلیم و تربیه:   
 
ديپارتمنت آموزش کمپیوتر (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ ۱۸/۶/۱۴۰۲ الی ۱۳/۷/۱۴۰۲هـ ق درخواستي شموليت در کادرهای علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.