خلاصه زنده ګی نامه های هیت رهبری دانشګاه بغلان

زنده‌گی نامه الحاج پوهنیار عبدالقدیر مهان رییس دانشگاه

۱

زنده‌گی نامه دکتر پوهنمل نجیب‌الله رحمت‌زی معاون علمی

۲

زنده‌گی نامه پوهنمل غلام رضا صفدری معاون امور محصلان

۳

زنده‌گی نامه معاون مالی واداری

۴

زنده‌گی نامه پوهنیار انصار‌الله عمری رییس پوهنحی ژورنالیزم

۵

زنده‌گی نامه پوهنیار خواجه ایوب صدیقی رییس پوهنحی اقتصاد

۶

زنده‌گی نامه پوهنیار ذاکرالله ذکی رییس پوهنحی انجنیری

۷

زنده‌گی نامه پوهندوی فوزیه ولی‌زاده رییس پوهنحی ادبیات و علوم بشری

۸

زنده‌گی نامه پوهنمل عین الله حبیبی رییس پوهنحی زراعت

۹

زنده‌گی نامه پوهنمل محمد‌فرید عظیمی رییس پوهنحی تعلیم وتربیه

۱۰

زنده‌گی نامه پوهنمل عبدالوحد لیاقت رییس پوهنحی شرعیات

۱۱