دانشکده زراعت

 

 دانشکده زراعت دانشگاه بغلان.

فاکولته زراعت پوهنتون بغلان در سال 1383 در جنب فاکولته تعلیم وتربیه تاسس گردید.که دارای 2دیپارتمنت(علوم نباتی و حیوانی) 20 تن استاد 598 محصل ذکور و 16 تن محصل اناث می باشد.

وبا این دو دیپارتمنت تا سال 1391 فعالیت داشت. در اثر سعی وتلاش شبا روزی پوهنیار امان الدین "ضیای" رئس پوهنتون بغلان دیپارتمنت علوم نباتی به 4 دیپارتمنت( اگرانومی، جنگلات وباغداری، اقتصاد وتوسعه زراعتی و حفاظه نباتات) ارتقا نمود که در مجموع با دیپارتمنت علوم حیوانی 5 دیپارتمنت می شود.

در ابتدا این فاکولته به اثر سعی و تلاش خانم نستوه و زحمت کش بانو نفس" جهید" کسب منظوری در چوکات تحصیلات عالی بغلان شامل شد.

امکانات وشرایط موجوده این پوهنحی برای پیشبرد امورات تدریسی واداری:

 • تعمیر تدریسی و اداری فاکولته که مجهز به لوازم دفتری وتدریسی می باشد.

 • کتابخانه مجهز با داشتن کتوب مسلکی و زراعتی.

 • شعبه مستقیل کمپیوتر و انتر نت جهت رفع مشکلات استادان و دانشجویان.

 

 

درساحه تحقیقات عملی:

 • تراکتورهای خورد معه وسایل ان که در فعالیت های اگرانومیکی استفاده می گردد.

 • گلخانه برای تحقیقات هارتیکلچری.

 • داشتن 30 جریب زمین برای تحقیق زراعتی در ساحه محوطه فاکولته زراعت.

 • لابراتوار مجهز برای درسهای عملی مضامین مختلف مسلکی.

روسای فاکولته زراعت از سال1383 الی 1391

 1. حشمت الله"عنایت" از تاریخ 1382 الی 1386

 2. پوهیالی عبدالرسول"عطایی" از تاریخ 1386 الی 1387

 3. پوهیالی شرین آقا"اکبری" از تاریخ 1387 الی 1388

 4. پوهیالی خیرالله" خیرخواه" از تاریخ 1388 الی 1389

 5. پوهنیارنجیب الله" رحمت زی" از تاریخ 1389 تا اکنون.

معاونین فاکولته زراعت پوهنتون بغلان قرار ذیل است:

 1. پوهیالی شرین آقا " اکبری" از سال 1386-1387

 2. پوهیالی خیرالله"خیرخواه" از سال 1388-1389

 3. پوهیالی عین الله" حبیبی" از سال 1389 تا اکنون.

امرین دیپارتمنت های فاکولته زراعت قرار ذیل است:

 1. پوهنیار تمیم "فضلی" امر دیپارتمنت اگرانومی.

 2. پوهنیار عبدالرسول"عطای" امر دیپارتمنت جنگلات و هارتیکلچر.

 3. پوهنیار اجمل" عثمانی" امر دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی.

 4. پوهنیار نجیب الله "رحمت زی" امر دیپارتمنت حفاظه نباتات.

 5. پوهیالی علی رضا"ندیم" امر دیپارتمنت مالداری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجمین رئیس پوهنحٌی زراعت پوهنتون بغلان:

بیو گرافی:

اسم: نجیب الله

ولد: حاجی رحمت الله

تخلص: رحمت زی

درجه تحصیل: پوهنیار

رشته تحصیل: ماستری از بخش امراض از پوهنتون زراعتی بنگلور کشور هندوستان

تاریخ تولد: 1357

سکونت اصلی و فعلی: ولسوالی پلخمری ولایت بغلان

بلدیت به زبانها:

پشتو، دری، انگسی، عربی و اردو.

شماره تماس:

0771085191

ادرس الکترونیکی:

nrahmatzai@yahoo.com

دست آوردها:

معرفی و اعزام دو تن از اساتید دیپارتمنت اگرانومی به پروگرام ماستری به کشورهای جاپان وهنگری.

ایجاد لابراتوار خاکشناسی و حفاظه نباتات در فاکولته زراعت.

هماهنگی با موسسات(آقا خان فوندیشن ICARM, NEASP,GIZ,MERCY CORP جهت ارتقای ظرفیت های علمی و عملی در ساحه زراعت.