معرفی دانشگاه بغلان

معرفی دانشگاه بغلان

دانشگاه  بغلان به اثر تداوم جنگ ها و متواری شدن اساتید و محصلان پوهنتون کابل به شهر پلخمری در سال  1371 تاسیس شد. ضرورت هسته گذاری  این نهاد علمی و اکادمیک و تجمع اساتید و محصلان کابل و جوانان ولایت بغلان احساس میشد که بنابر تقاضای مردم این ولایت، اساتید و دانشجویان بیجاشده پیشنهاد ایجاد پوهنتون را به محترم سید منصور نادری شخصیت مطرح و بانفوذ وقت ارایه و درماه حمل 1372 این پیشنهاد توسط جنرال دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان منظور و پوهنتون رسماً توسط سید منصور نادری و فرزندش سید جعفر نادری والی ولایت بغلان آنوقت گشایش یافت.  

بیشتر

اخبار

بیشتر

اعلانات

  •  دست آوردها:
    پیشرفت کارپروژه ساختمانی دو تعمیر اداری وتدریسی به اندازه...
بیشتر